om oss

- här finner du en film om oss, vad vi är duktiga på, vår affärsidé, vår målsättning, certifikat, vår värdegrund / kvalitetspolicy, vår miljöpolicy och lite historik.

en film om oss

kompetent leverantör

vi är en kompetent, seriös och ansvarstagande leverantör som du med trygghet kan involvera i dina projekt när det handlar om aluminium; vi är duktiga på att hjälpa våra kunder att hitta lösningar som spar både tid och pengar och vi är en samarbetspartner man alltid kan lita på.

vi har stor kunskap om aluminium och vad olika leverantörer och verk runt om i världen är duktiga på; med hjälp av vår kunskap och vårt unika kontaktnät världen över hittar vi den bästa lösningen för varje enskild kund.

vår verksamhet täcker hela processen från skiss till färdig produkt; känslan och förståelsen för kundernas verklighet och deras önskemål är viktiga komponenter för oss då behoven ser olika ut beroende på var i processen man befinner sig.

- som vår kund ska man känna att vi gör vårt yttersta och tar ansvar för ett långsiktigt samarbete; det ska vara enkelt att samarbeta med oss.


- aluminium et cetera har ett stort hjärta och en passion för ett fördjupat samarbete med våra kunder; vi vet av erfarenhet att ett nära samarbete leder till mer lönsamma affärer för båda parter.

vi har med omsorg valt ut ett antal olika leverantörer runt om i världen som också arbetar som vi - med ett stort hjärta dvs. med omsorg, ansvar och långsiktighet i sitt arbete mot oss; vi ställer krav på våra leverantörer och vi har en mix av många väl valda leverantörer som gör att vi kan hantera våra kundrelationer på bästa sätt.

affärsidé

vi köper, säljer och förädlar aluminium till såväl svenska som utländska företag;
vår strävan är att överträffa kundens förväntningar inom områden sortiment, leveranssäkerhet, kunskap och service.

målsättning

vår målsättning är att sätta ära och heder i att anstränga oss lite extra för att skapa ett ömsesidigt förtroende;
det är vårt kunnande och sätt att vara och arbeta som är skillnaden mellan aluminium et cetera och andra leverantörer.

certifikat

aluminium et cetera har ett certifierat kvalitets- & miljöledningssystem som uppfyller kraven enligt iso 9001:2015 & 14001:2015 avseende försäljning av profiler och produkter i aluminium med tillhörande bearbetning; certifieringen innebär att verksamheten granskas med jämna mellanrum av ett externt ackrediterat certifieringsorgan som säkerställer att kraven i standarden uppfylls samt att ständiga förbättringar sker.

certifikat iso 9001 & 14001 >

värdegrund / verksamhetspolicy

omtanke, ansvar och långsiktighet är våra ledord i vårt dagliga arbete.

 • omtanke - känslan, förståelsen och kunskapen om miljön, våra kunders och intressenters verklighet och önskemål är viktiga komponenter; med stor omtanke för deras bästa nås ett bättre resultat.
 • ansvar - vi tar fullt ansvar för våra åtaganden och gör vårt yttersta för att leva upp till våra kunders och intressenters förväntningar samt de bindande miljökrav som ställs på oss.
 • långsiktighet - för oss är det viktigt att våra kunder känner trygghet och att vi skapar ett ömsesidigt förtroende för ett långsiktigt samarbete samt att vi bidrar till en bättre miljö och en hållbar utveckling.

historik - est. 2007

 • företaget startades 2007 av greger karlsson som har lång och gedigen erfarenhet och kunskap inom aluminiumbranschen; greger är ägare, vd och jobbar med försäljning i företaget.
 • vårt namn aluminium et cetera in sweden ab eller aluminium et cetera som vi kort och gott kallar oss har kontor och lager i växjö - namnet valdes för att aluminium symboliserar att vi är duktiga på just aluminium och et cetera betyder att vi kan så mycket mer; vi arbetar även med allt runt omkring som hjälper våra kunder att få sitt jobb att bli så mycket lättare och smidigare och med lösningar som gör att våra kunder spar både tid och pengar.
 • de första fem åren låg vårt kontor i företagsstaden I11 i växjö och vårt lager fanns också i växjö men då på ljungadalsgatan.
 • 15 mars 2010 mottog greger priset "årets nyföretagare i kronobergs län 2009" med motiveringen:
  årets nyföretagare i kronobergs län har med grund i sin branschkunskap byggt upp en egen verksamhet som snabbt fått ett stabilt fotfäste på marknaden.
 • 1 maj 2012 flyttades kontor och lager till nya större och gemensamma lokaler på hjalmar petris väg 50 i växjö för att få mer utrymme att expandera, utveckla arbetet och för att bli ännu bättre.
 • 2017 fyllde aluminium et cetera 10 år.

integritetspolicy

- den personliga integriteten är mycket viktig för oss; vår integritetspolicy förklarar hur vi använder och behandlar personuppgifter som vi samlar in via olika kanaler som t.ex. vid ett personligt möte, telefonkontakt, e-postkontakt mm.

ändamålet med behandlingen & rättsliga grunder

 • vi behandlar dina personuppgifter för ändamål att administrera våra kund- & leverantörsrelationer, köpa in och leverera varor samt marknadsföra våra varor och tjänster.
 • behandlingen sker på basis av att det är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig samt för vårt berättigade intresse av att nå ut med marknadsföring.
 • uppgifter om våra kunder & leverantörer som vi behandlar när man ingår ett samarbete med oss är företagsnamn/namn, organisationsnummer/personnummer, namn på kontaktperson, adress för faktura och leverans, telefonnummer, bankgironummer, telefonnummer, e-postadress samt annan information som lämnas vid kontakt med oss.
 • för att säkerställa betalningsvillkor tar vi kreditupplysning på våra kunder som vi sparar och när ny kreditupplysning görs raderas den gamla kreditupplysningen.

hur länge sparar vi uppgifterna

 • vi sparar data så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket data samlades in.
 • data sparas också så länge som det behövs för att vi skall kunna utföra våra åtaganden och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider, särskilt vad gäller redovisningskrav.

säkerhetsåtgärder

 • vi vidtar säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter.
 • vi sparar data på vår server hos certifierad leverantör som har hand om vår it-drift med vilken vi ingått personuppgiftsbiträdesavtal som säkerställer att dina personuppgifter behandlas med hög säkerhet.
 • vårt register för nyhetsbrev ligger sparat under vår inloggning hos leverantör av verktyg för nyhetsbrev; de arbetar kontinuerligt  med säkerhet och även här finns ett personuppgiftsbiträdesavtal som säkerställer att dina personuppgifter behandlas säkert.
 • i vårt register för utskick av nyhetsbrev behandlar vi endast e-postadresser och det finns alltid möjlighet att avregistrera sig i varje nyhetsbrev.
 • vår webbplats har ett SSL-certifikat som säkerställer att informationen som överförs mellan vår hemsida och besökaren är krypterad och säker.

cookies

 • på vår webbplats använder vi oss av cookies.
 • En kaka (cookie) är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att spara på din dator.
 • kakor används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner.
 • det går att använda informationen i kakan för att följa hur användare surfar.

rättigheter

 • du har rätt att begära registerutdrag så du kan kontrollera vilken information som finns registrerad samt ansöka om att få rättelse av dina personuppgifter.
 • du har rätt att bli raderad ur våra register ifall data inte längre är nödvändig för det syfte som den samlades in för, dock kan det finnas legala skyldigheter som gör att vi inte direkt kan redera all data (t ex från bokförings- och skattelagstiftning)

kontakta oss

välkommen till oss!

aluminium et cetera hälsar dig hjärtligt välkommen med dina förfrågningar och hoppas att vi får ett gott samarbete i framtiden!

se vår aluminiumvardag i bilder >