om aluminium

- aluminium är ett fantastiskt material med många fina egenskaper och användningsområdena är väldigt många; här kan du läsa om egenskaper, fakta och historia.

egenskaper

 • aluminium har låg vikt.
 • aluminium har en smältpunkt på 660 gr C.
 • aluminium har hög styrka.
 • aluminium är lätt att forma.
 • aluminium är lätt att sammanfoga.
 • aluminium är korrosionsbeständigt.
 • aluminium är ett icke-magnetiskt material.
 • aluminium har mycket god elektrisk ledningsförmåga.
 • aluminium är värmeledande.
 • aluminium är ogiftigt.
 • aluminium är energiupptagnade.
 • aluminium är lätt att återvinna.
 • et cetera.

fakta om aluminium

 • aluminium har egenskaper som gör det till ett spännande och ett mångfasetterat konstruktionsmaterial inom många områden och det är lätt att bearbeta med de flesta bearbetningsmetoder som fräsning, borrning, kapning, stansning, bockning, vattenskärning, laserskärning, svarvning, trumling, klippning, svetsning, lackering, anodisering och screentryckning.
 • aluminium är med sin lätta vikt och sina extrema hållfasthetsegenskaper det optimala materialet inom ett flertal användningsområden; områden som flygkonstruktion, bilindustrin, byggbranschen, möbelbranschen, förpackningsindustrin et cetera.
 • aluminium kan legeras med andra grundämnen och man får då fram ett stort utbud av olika legeringar som har olika egenskaper; legeringsämnen som är vanliga är järn, kisel, zink, koppar, mangan, magnesium et cetera.
 • aluminium kan valsas till plåt, band och mycket tunn folie; en valsningsprocess ändrar egenskaperna hos metallen och den blir både segare och starkare.
 • aluminium kan gjutas till olika former och storlekar.
 • aluminium strängpressas vid en temperatur på 500 gr C under högt tryck genom ett verktyg för att få fram önskad aluminiumprofil.
 • aluminium varmpressas för att skapa material som tål hög belastning.
 • aluminium fogas samman genom svetsning, limning och skruvning mm.
 • aluminium är den absolut vanligast förekommande metallen i jordskorpan och vårt tredje vanligaste grundämne näst efter syre och kisel; aluminium utgör 8% av jordskorpans vikt.
 • aluminium finns som primäraluminum och sekundäraluminium; primäraluminium framställs av bauxit som är en mycket vanlig jordart som vi har närmast oändliga mängder av och sekundäraluminium framställ av återvunnet aluminiumskrot.
 • aluminium som tillverkas genom återvinning kräver mindre energi, 5% av den energi som används för att framställa aluminium ur bauxit; aluminium kan återvinnas till 100% utan att metallen förlorar någon av sina naturliga egenskaper och kan återvinnas ett oändligt antal gånger.

historia

aluminium har en mycket kort historia jämfört med flera andra metaller.

 • humphrey davy var en engelsman som levde mellan 1778-1829; han utvann kalium och natrium på elektrolytisk väg och namngav det element han sökte i lerjord till aluminum redan innan han lyckades framställa det - aluminum ändrades lite senare i likhet med andra grundämnen till aluminium.
 • christan Ørsted, en dansk fysiker, var banbrytaren som lyckades finna en direkt väg från aluminiumoxid till metallisk aluminium.
 • fredrich wöhler var tysk kemist och gjorde anspråk på att han var den förste att framställa metallisk aluminium; år 1827 redogjorde han för metallens egenskaper och år 1845 redovisade han förbättringar i sin framställningsmetod.
 • h sinte-claire deville var fransmannen som 1854 lyckades med en teknisk användbar metod för framställning av den nya metallen aluminium; år 1855 förevisades det nya sättet att utvinna aluminimstycket på världsutställningen i paris och den franske kjesaren napolion III uppmanade vidare utvecklingsarbete pga att han var intresserad av metallen för armébruk.
 • år 1886 är är det år som räknas som födelseår för den moderna aluminiumindustrin.

aluminiumprodukter >